papaz büyüsü

Papaz Büyüsü

Papaz büyüsü, gelmiş geçmiş en güçlü büyü ritüelidir. İsmini her ne kadar Hristiyanlığın din adamlarından alıyor olsa da, papaz büyüsü bir kara büyü çeşidi olarak kişinin iradesine doğrudan hükmeder. En güçlü, bozulması en zor ve en karmaşık kara büyü olarak da ifade edilebilir. Büyülere ismini veren, büyünün ak, kara ve kırmızı sınıfından hangisine ait olduğu başta olmak üzere; Büyüde kullanılan malzemeler, büyüyü yapan topluluk, büyü yapılırken kullanılan dil gibi pek çok etkenden oluşmaktadır.

papaz büyüsü nasıl etki ederBir kara büyü çeşidi olsa bile, bu papaz büyüsünün sadece zarar vermek amaçlı kullanılabileceği anlamına gelmez. Hatta çoğunlukla iyi niyet besleyen düşünceler için kullanılmış ve kullanılmaya da devam etmiştir. Örneğin bir erkeği bir kadına bağlamak için, bir evlilik ortaya çıkarmak için gibi duygusal amaçlar söz konusu olabilmektedir. Bağlama büyüsü gibi büyüler de papaz büyüsü ritüelleri ile uygulanabilmektedir.

Papaz Büyüsü Nasıl Etki Eder

Papaz büyüsünün etki etme biçimi, büyücünün büyüyü yaparken ne istediğine göre değişir. Çünkü bu muazzam güçteki kara büyü, kişiye çok büyük zararlar vermek için de yapılabilir. Aksi şekilde kişinin zarar görmemesi için de yapılabilir. Eğer kötü niyetle yapılmışsa ve kişinin zarar görmesi düşüncesi ile doğru şekilde tamamlandıysa, o halde kişide ortaya çıkan etkiler şu şekilde sıralanabilir;

 • Büyülenen kişi her gece kabuslar görebilir ve ter içinde yatağından sıçrayabilir.
 • Başkalarının görmedikleri cisimler, nesneler, varlıklar görebilir ve sürekli takip edildiğini hissedebilir.
 • Elini attığı her işte kısmeti büyük ölçüde kapalıdır. Asla işleri yolunda gitmez ve ne kadar çabalarsa çabalasın arzu ettiği şeyi elde edemez.
 • Kısmeti kapanır, ilişkisi veya evliliği kötüye gider. Aile içinde huzur kalmaz ve büyü uzun vadede kişinin yakınındakilere de sıçrar.
 • Büyülenen kişinin doğru bildiği her şey bir süre sonra yanlış gelmeye başlayabilir. Aniden anlam veremediği olaylar ya da durumlar ile karşı karşıya kalabilir.

kara büyüyle aşkBunlar büyünün kötü niyet amaçlı yapıldığında ortaya çıkması muhtemel durumlardır. Buna kıyasla büyü daha iyi amaçlar için yapıldığında etki şekli çok daha değişik şekilde görülür. Bağlama ve aşık etme gibi niyetler kötü niyet olarak isimlendirilemez. Bu gibi durumlarda ortaya çıkan papaz büyüsü etkileri şu şekildedir;

 • Büyülenen kişi sürekli olarak kendini heyecanlı ve umut dolu hissedebilir. Bu durum kişinin güne daha sevgi dolu başlamasına sebep olur.
 • Büyü yapılmış olan kişi büyüyü yapan ya da yaptıran kişiye karşı karşılıksız sadakat hisseder. Onun sözünden çıkamaz, söylediği hiçbir şeyi reddedemez ve gözü ondan başkasını görmez.
 • Büyülenen kişi, büyücü ya da büyüyü yaptıran kişi için herkesi karşısına alabilecek hale gelir. Adeta başkasının kuklası haline gelmiştir. Kendi özgür iradesi ile düşünebilme yetisini, bir başkasına teslim etme noktasındadır. Ancak büyüyü yaptıran kişinin kötü niyeti yoksa, bu durum büyülenen kişiyi de kötü etkilemez.

Papaz büyüsünün bilinen etkileri bu şekildedir. Kelimenin tam anlamı ile bu kudretli büyü, büyücü ne isterse ona yol açmaktadır.

Papaz Büyüsü Kaç Günde Etki Eder

Diğer pek çok büyü çeşidinde belirsizlik vardır. Çünkü onlar, papaz büyüsüne göre çok daha zayıf etki ederler. Bu öyle bir kara büyüdür ki, düğümlere fısıldandığı ilk saniyeden itibaren kişinin iradesine hükmedilmeye başlamıştır. Bu büyünün pençesinden kurtulmak o kadar zordur ki, büyüyü yapabilen onlarca medyumun aksine bozabilen çok daha az medyum bulunmaktadır. Bu büyüyü fark edip de etkilerinden muzdarip olanlar, ancak hocamız gibi papaz büyüsünü hem yapabilen hem de bozabilen kişiler tarafından deva bulabilirler.

papazların büyüsüBüyü uygulanırken kullanılan malzemeler de en az edilen niyetler kadar değişkendir. Ve tam olarak etkisinin zirveye çıktığı günü ya da zamanı belirleyen yine bu malzemeler olacaktır. Son derece nadir bulunan türden malzemeler ile yapıldığı için, çok tercih edilmesine rağmen az uygulanabilen bir büyüdür. Kusursuzca yapıldığında papaz büyüsü 21. günün sonunda kişide muazzam ölçekteki etkilerini zirveye çıkarabilecektir. Duruma göre bu süre 63 güne kadar da uzayabilir.

Papaz Büyüsünün Tarihi

Papaz büyüsü nasıl oluyor da bir kara büyü olabiliyor? Neden bir kara büyü çeşidi direkt olarak papazlar ile bağdaştırılıyor? Onların daha rahmani yöntemleri kullanmaları gerekmiyor mu? Çok az kaynakta ele alınan bu hassas noktalar, orta çağ cadı avına dayanmaktadır.

Büyü zirve dönemlerini yaşıyorken, orta çağda cadılar meclis kuruyor ve büyüyü güçlü bir silah olarak kullanıyorken; Kilise neredeyse çaresiz kalmıştı ve tarih boyunca unutulamayacak bir cadı avını başlatmıştı. Veba ve Avrupa’da halkın başına gelen pek çok felaket, cadılar ile bağdaştırıldı. Nefret ve kin, korkuyla beraber yükselmeye durmadan devam ediyordu. Kilise ise büyünün ne kadar güçlü bir silah olabileceğini, doğru ellerde çare ve yanlış ellerde felaket olabileceğini kabul etmek durumunda kalmıştı.

papazın büyüleriTam da bu noktada orta çağ kiliselerinin en yetkili kişileri, kilise arşivlerinin sır gibi sakladığı antik yazıtlar ile papaz büyüsü adında bir büyü ortaya çıkardılar. Bu büyüyü, büyü ile savaş için kullandılar. Başlarda son çareleri olarak değerlendirmiş olmalarına rağmen, kilise bu güce kapılmaya ve ellerine geçen her fırsatta kullanmaya başlamıştı. Kralları rahatça tehdit edebiliyor, hiçbir gücün kiliseden üstün olmadığını ve hatta kiliseye denk olamayacağını rahatça kabul ettirebiliyorlardı. Kilisenin ellerinde daha da güçlü hale gelen papaz büyüsünün öğretileri, zaman içinde kilisenin güçten düşmesi ve kilisenin ihanete uğraması nedeniyle tüm dünyaya yayılmaya başlamıştı. Böylece ismini de bu olaylardan almış oldu. Yani diğer büyüler kadar uzak bir tarihe dayanmıyor olsa da, papaz büyüsü dünya üzerindeki en güçlü kara büyülerden biridir. Ve bu büyünün yapamayacağı çok az şey vardır.

Papaz Büyüsünün Zararları Nelerdir

Direkt bu kadim uygulamanın zararları üzerine konuşmak haksızlık olacaktır. Ancak papaz büyüsü zarar verme amacı ile uygulandığında onun zararları üzerine konuşmak doğru olabilir. Ve eğer zarar vermek niyeti ile yapıldıysa, başka hiçbir şeyin açamayacağı kadar büyük ve derin yaralara yol açabilir. İşte o zararlardan bazıları şu şekildedir;

 • Kişide hiçbir tıbbi rahatsızlık olmamasına rağmen, sürekli hasta gibi hisseder ve hasta gibi davranır. Asla hasta olmadığına ikna edilemez çünkü büyülenen kişi iliklerine kadar kara büyü etkisi ile hırpalanmıştır.
 • Kişinin psikolojik problemleri uzman bir psikolog tarafından giderilmeye çalışılmalıdır. Eğer hiçbir psikolog veya psikiyatr bu duruma çare olamıyor ise o halde büyünün yarattığı psikolojik etkenler ortaya çıkmış demektir.
 • Kişi cinler tarafından rahatsız edilebilir. Gerçeklik, rüya ve düş arasındaki farkı ayırt edemeyecek kadar rahatsız bir algıya sahip olabilir.
 • Duygu değişimleri anlıktır ve kişi yaşadığı her duyguyu normal insanlara oranla kat ve kat daha fazla yaşar. Sıradan insanların asla umursamayacağı durumlarda bile öfkeden deliye dönebilir, cinnet geçirme seviyesine kadar gelebilir.
 • Kendini diğer insanlar ile iletişime tamamen kapatabilir ve her şeyden korkar hale gelebilir. Bir süre sonra umutsuzluk kişiyi tamamen etkisi altına alabilir.

Papaz Büyüsünün Yöntemleri Nelerdir

Uygulanma aşamasında küçük değişiklikler söz konusu haline gelebiliyor olsa bile, papaz büyüsü yöntemleri temelinde değişken değildir. Çünkü tek bir temelden dayanak almaktadır, bu da onu kara büyü kategorisine sokan temelin kendisidir. Küçük değişiklikler ise amaç ve süreç olarak ikiye ayrılır.

büyüyle bağlamaPapaz büyüsü yöntemlerinde amaç; Büyünün kötülük için mi, mecburiyetten mi yoksa iyi niyetle mi yapılacağına karar verir. Bu kararın hemen ardından süreç aşaması başlar. Süreçte kullanılacak olan malzemeler büyünün bir kara büyü olduğu gerçeğini değiştirmez. Ancak etki aşamalarını ve seviyesini belirlemede önemli rol oynar. Sürecin geneli boyunca birkaç farklı yol izlemek mümkündür. Bu yollardan bazıları şu şekildedir;

 1. Büyü yapılacak olan kişinin vücudundan bir parça almak. Bu parça saç, tırnak, adet kanı, ölü deri parçası gibi pek çok şekilde sıralanabilir. Bu yöntem genellikle kullanılmaz.
 2. Büyü yapılacak olan kişiye, büyücünün yaptığı karışımın içirilerek veya yedirilerek tesir ettirilmesi. Bu yöntem de neredeyse hiç kullanılmaz. Çünkü diğer alternatif yollara kıyasla epey zor olabilir.
 3. Büyü yapılacak olan kişiye tılsımlı bir eşya verilerek sürekli yanında taşımasına ikna edilmesi yöntemi. Bu bir bileklik, bir küpe, bir muska ve hatta bir toka bile olabilir. Ancak tılsımın kendisi nesneye yapıldığı için, kişi bunu yanında taşımadığında büyünün etkilerinden de uzaklaşmış olur ve bu yüzden tercih edilmez.
 4. Son yöntem ise, hüddamlar aracılığı ile uygulanan atama işlemidir. Papaz büyüsü İslamik ölçüde yeniden değerlendirildiğinde, ortaya bambaşka yöntemler çıkmıştır. Cinller kullanılarak, nesnelerin erişilemez yerlere koyulması ve hatta kişinin evine kadar sokulması sağlanabilir. İşte en sık rastlanan büyü yöntemi de bu şekildedir.
Papaz Büyüsünü Kimler Yapabilir

Süryani yazı diline hakim olan ve ritüelin tamamını hiç eksiksiz bilen tecrübeli medyumlar bu işlemi gerçekleştirebilir. Büyü adını geçmişten aldığı için, papaz büyüsü aslında papazlar ile ilgili değildir. Yine de az da olsa bu kadim sırra vakıf papazlar bulunmaktadır. Onlar da bu ilmi gerçekleştirebilecek tüm niteliklere sahip olabilirler.

papaz büyüsü kaç günde etki ederÜlkemizde ise papaz büyüsü ünlü birkaç büyücü medyum ya da medyum hoca tarafından uygulanabilmektedir. Bunlardan biri de hocamız medyum Yesef’tir. Bilmek istediklerinizi yorum yaparak, e posta atarak ya da arayarak öğrenebilmeniz mümkündür.

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here